Ledige stillinger

Explorius Education AS er en organisasjon som jobber med studentutveksling på videregående nivå. Vi tilrettelegger for utveksling til 13 forskjellige land verden over, og sørger for godkjent vertsfamilie og skoleplass via våre lokale partnere, og støtte og oppfølging av student og foreldre. Vi er godkjent av Senter for Internasjonalisering av Utdanning, Kunnskapsdepartementet og Lånekassen. 


 

Lokal kontaktperson – arbeidsbeskrivelse

Er du flink med mennesker og trenger en ekstrajobb? Explorius har behov for kontaktpersoner som kan bruke sitt nettverk for å finne vertsfamilier og følge opp våre utenlandske utvekslingselever som oppholder seg i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere og rekruttere potensielle vertsfamilier i ditt område.
  o Identifiser grupper / personer som er interessert i å være vertsfamilie for en utvekslingsstudent basert på interesse for språk, kultur osv.
  o Forklare hva det innebærer å være vertsfamilie; fordeler og ansvar
  o Gjennomføre hjemmebesøk som første del av vertsfamiliesøknaden, ringe referanser. (Søknad om vandelsattester ordnes av Explorius-kontoret).
 • Studenttilsyn:
  o Sikre minst to møter ansikt til ansikt med studenten. En i begynnelsen av oppholdet, og et siste minst en måned før avreise.
  o Holde regelmessig kontakt (minst en gang i måneden) med dine student(er) og deres vertsfamilier under studentens opphold, og fyll ut månedlige rapporter i Zapp.
  o Gi lokal støtte til studenter for å sikre deres generelle trivsel på programmet
  o Støtt elev- og vertsfamilier med eventuelle problemer mellom student- og vertsfamilien ved hjelp av en 3 trinns støtteprosess.
 • Besøk skolene i ditt område for å sikre skoleplasseringer og rekruttere potensielle kolleger (LC), samt fremme vårt outbound program.
 • Sende inn utgifts skjema for utlegg
 • Andre oppgaver som tildeles av Inbound kontoret 

Ansvarsområder

 • Jobben innebærer stor selvstendighet og ansvar. Du er Explorius sitt ansikt utad, og har et ansvar for å bidra til å opprettholde elev- og vertsfamiliens velvære, samt organisasjonens gode image.

Slik søker du 

Kontakt oss for mer informasjon

Legg igjen dine detaljer under