Informasjon til skolerådgiver

Petter og vertsfamilien

Utdanning i utlandet – helt enkelt!
Explorius startet i 2007, med mål om å bli den beste utvekslingsorganisasjonen i verden. Vårt opplegg er basert på tidligere studenters erfaringer og tilbakemeldinger. Vi jobber kun med erfarne, kjente og autoriserte samarbeidspartnere i alle landene hvor vi arrangerer utveksling. Vi gjør alt vi kan for at studentene skal få et opplevelsesrikt og trygt opphold og holder det vi lover!

Utvekslingselever kan få året sitt godkjent!

 • I reglene for godkjenning hos Utdanningsdirektoratet står det følgende “Fylkeskommunen kan godkjenne et skoleår fra utlandet selv om eleven ikke har hatt alle fagene de trenger for å oppfylle kravene til vitnemål. Da må eleven ta faget han eller hun mangler for å få vitnemål som privatist, eller som elev på Vg3 når de kommer hjem”.

 • Likeverdig eller mer omfattende “Det neste vilkåret for å få godkjent et helt opplæringsår i utlandet, er at opplæringsåret blir sett på som likeverdig eller mer omfattende enn Vg1 eller Vg2 etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når det skal avgjøres om den utenlandske opplæringen er likeverdig eller mer omfattende, er det ikke ett krav at den utenlandske opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling som den norske, eller at fagene har de samme kompetansemålene”.

High School Classic 
Explorius tilbyr offentlig utveksling til 14 spennende land! I hvert land jobber vi kun med erfarne, kjente og autoriserte samarbeidspartnere og vertsfamiliene er frivillige (i de fleste land) og åpner sine hjem og hjerter av genuin interesse for utveksling, ungdommer og studentenes kultur. Studentene går på en offentlig skole som tilby en gratis skoleplass. Utvekslingsstudenten lærer seg, i tillegg til vertslandets språk, å være selvstendig, moden og god til å takle utfordringer i hverdagen.

Select High School
Select High School er programmet for de som trenger spesifikke fag eller har preferanser for område i utvekslingslandet. I Select High School betaler studenten for sin skoleplass og sin vertsfamilie. Dette medfører at studenten selv kan velge bosted, fritidsaktiviteter eller fagområder under programmet, i motsetning til det offentlige programmet. Det betyr at det er mer forutsigbarhet og dermed kan det være enklere å få året godkjent.

Hva kan du studere på utveksling i vårt Select program?

Studieretning/Land   USA 

   Australia

    New Zealand
 
     UK 

   Canada
 
Områdeønske   ✓

    ✓

     ✓

      ✓

    ✓

Fremmedspråk  fr/sp/ty

    fr/jp/ma/sp/ty

     fr/jp/ma//ty/sp

      fr/ma/sp/ty

    fr

Medier og Kommunikasjon  ✓

    ✓

        ✓

 
Idrettsfag
 ✓

    ✓

    ✓

   
Musikk, Dans, Drama  

   ✓ 

   ✓ musikk, dans og drama

      ✓

Barne- og ungdomsarbeiderfag             ✓

 
Service og samferdsel             ✓ reiseliv

 
fr=fransk sp=spansk ty=tysk jp=japansk ma=mandarin

Etter videregående skole

Vi tilbyr
• Personlig intervju uten ekstra kostnad
• Grundige forberedelser – møt oss på flere infomøter før avreise
• Egen kontaktperson i Norge og vertslandet
• Individuell service
• Trygg atmosfære
• Fadderprogram – for hver utvekslingselev som reiser dekker vi skolegangen i et år for et barn i Gambia

 Vi kan hjelpe deg med blant annet disse spørsmålene:

 • Til hvilken land kan du reise som Media og kommunikasjon utvekslingsstudent?
 • Hvilke muligheter finnes for yrkesfag studenter?
 • Jeg har en god kandidat for utvekslingsprogrammet, men karakterene er under gjennomsnittet, finnes det allikevel muligheter for utveksling?  
 • Kan studenter med dysleksi, ADHD eller lærevansker reise på utveksling?
 • Hvor gode engelsk kunnskaper må søkerne til utvekslingsprogrammet ha?
 • Er det noen engelskspråklige land som passer bedre for norske studenter en andre?
 • Kan Explorius garantere at studenten får alle fag de trenger som utvekslingsstudent?
 • Hva kan en student spare på å motta Explorius scholarship i USA?
 • Hvilke studieretninger kan Explorius studenter følge?
 • Hva er karakterkravene for å studere utenlands?

Explorius er tilgjengelige året rundt
Syns du at et utvekslingsår høres ut som et interessant alternativ for dine studenter? Ønsker du mer informasjon om hvilke muligheter som finnes, men vet ikke hvor du finner dette? Vi kan hjelpe deg med å informere studenter eller sende deg den informasjonen du ønsker.

Vi har et nettverk av ambassadører rundt om i Norge og hjelper gjerne til å informere i forbindelse med temadag, i engelsktime, osv. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!