Kontaktperson i utvekslingsprogrammet

Utvekslingsstudent i norsk blomstereng.

Lær mer om andre kulturer ved å støtte unge utvekslingselever!

  • Hvert år mottar Explorius internasjonale elever som ønsker å studere i Norge.
  • Elevene har vært gjennom en søknads- og utvelgelsesprosess i sitt hjemland, og alle har blitt funnet egnet til å dra på utveksling. 
  • Å reise utenlands på utveksling er et stort steg for unge mennesker, og behovet for oppfølging er tilstede selv om oppholdet ellers går helt knirkefritt. 
  • Vi behøver ikke bare gode vertsfamilier for elevene som kommer, men også engasjerte kontaktpersoner som kan følge opp gjennom oppholdet.
  • Våre kontaktpersoner holder kontakten med elev, skole og vertsfamilie i tillegg til at de møter studentene. De hjelper også til med rekruttering av nye vertsfamilier, så det er mange oppgaver å ta av for de som liker å omgås mennesker. 
  • Kontaktpersoner vil få opplæring av Explorius, en liten økonomisk godtgjørelse og invitasjon til forberedelsesmøter med andre elever, familier og kontaktpersoner. 
  • Kontaktpersonen vil få utbetalt kr 7000,– per utvekslingselev per år. I tillegg er det gode bonuser for verving av nye vertsfamilier.


Explorius har behov for kontaktpersoner som kan ta i bruk sitt nettverk for å skaffe nye vertsfamilier og følge opp våre internasjonale utvekslingselever som oppholder seg i Norge. Jobben består av å orientere nye elever og vertsfamilier, ha jevnlig kontakt med utvekslingselev, vertsfamilie og skole, samt å sende månedlige rapporter til Explorius. Kontaktpersonen vil være vertsfamiliens og elevens lokale ressurs gjennom utvekslingen, så det er viktig å opprettholde kontakt med dem og følge opp jevnlig.