Hva koster det å være vertsfamilie?


Vertsfamilien står for utvekslingselevenes kost og losji
Utvekslingselevene får med lommepenger fra sine foresatte som de bruker på for eksempel kino, månedskort, shopping, kjøp av klær og andre personlige innkjøp. Alle utvekslingselevene er forsikret.


Hvis en vertsfamilie har barn som har reist eller planlegger å reise utenlands som utvekslingselev med Explorius gir vi en rabatt på prisen for utvekslingsprogrammet. Les mer om rabattordningene her.

Explorius organiserer skoleplass og områderepresentant
Skulle det under noen omstendigheter bli nødvendig for en utvekslingselev å bytte vertsfamilie underveis i oppholdet, vil Explorius ordne dette. Vi ønsker god kommunikasjon mellom alle partene i utvekslingen; senderorganisasjonen, utvekslingseleven, vertsfamilien og den lokale områderepresentanten.

Kontakt oss for mer informasjon.