Skolen i Irland


Skolen i Irland ligner skolen i Storbritannia. Gjennom utvekslingsåret går du tre terminer og skolen holder en høy akademisk standard.

Irland anses å ha en av verdens beste skoler på gymnasnivået og blir derfor også kalt «Isle of Scholars». Utvekslingselever som velger å studere hele eller deler av videregående i Irland får en veldig god base for å fortsette studier etter videregående. Eksamen Artium i Irland som kalles ”Leaving Certificate” er internasjonalt godkjent i de fleste land.

Det finnes både statlige og private skoler, og skoler som er kun for jenter eller kun for gutter så vel som skoler for begge kjønn. På skolen gjelder en «dress code» som betyr at studentene enten må ha på seg skoleuniform eller kle seg etter visse regler.

Videregående skolen i Irland består av «junior cycle» for studenter mellom 12 og 15 og «senior cycle» for studenter mellom 15-18. Du vil altså gå andre året på «senior cycle» mens du på din utveksling, som tilsvarer Vg2 nivå.

Til og fra skole tar du kollektiv transport som din vertsfamilie selvsagt vil hjelpe deg til finne ut av.

Utvekslingsåret
Skoleåret begynner i av august og varer til mai eller juni, avhengig av skoledirstikt.

Skoleuken
På irske skoler er klassene ofte mindre enn hva vi er vant med i Norge. Gjennomsnittlig er det en lærer per 17 elever. Man går på skolen mandag til fredag mellom 08:45 og 15:45.

Skolefag
Lærerplanen på irske skoler fastsettes av Utdanningsdepartementet og er den samme for både private og statlige skoler.

Følgende fag er vanlige på irske gymnaser:

  • Fremmedspråk som tysk, fransk, spansk og italiensk
  • Kjemi & Biologi
  • Geografi & Historie
  • Fysikk & Teknikk
  • Økonomi
Aktiviteter i skolen
Hvor mange etterskole-aktiviteter skolen tilbyr varierer fra skole til skole i Irland men som regel har skolen et tilbud for studenten som er interesserte i både idrett (gjerne Gaelic football og rugby), musikk, drama eller for eksempel debatt- eller miljøgrupper.

Close
Takk for din interesse i Explorius Norge. Explorius Norge er en del av Educatius Group AB som består av flere selskaper som samarbeider om studentutveksling. Educatius Group AB gir ungdommer muligheten til å studere i utlandet og oppdage en ny kultur gjennom læring. 

"Vennligst fyll ut begge feltene"