Få utvekslingsåret ditt godkjent

 

Utvekslingselever kan fortsatt få året sitt godkjent! Vi vet at det er har vært usikkerhet og rykter om hvordan det vil bli å få utvekslingsåret godkjent med krav om fremmedspråk på utveksling. Vi forstår at dette har skapt stress og uro for de som ønsker å reise på utveksling. Det er derfor Explorius, i samarbeid med de andre utvekslingsorganisasjonene i Norge har hatt et møte med Utdanningsdirektoratet for å få klarhet rundt akkurat dette. 

Uansett hvilket land du ønsker å reise på utveksling til og uavhengig av hvilket fremmedspråk du tar i Vg1, kan du fortsatt få utveksling på Vg2 godkjent! Det er bare dersom du ikke får fortsette med ditt fremmedspråk på utveksling, at du vil trenge å ta dette som privatist eller som fag på Vg3 for å få vitnemål.

I reglene for godkjenning hos Utdanningsdirektoratet står det følgende:

Elever som har fått godkjent et år i utlandet, må også oppfylle kravene til vitnemål. Fylkeskommunen kan godkjenne et skoleår fra utlandet selv om eleven ikke har hatt alle fagene de trenger for å oppfylle kravene til vitnemål. Da må eleven ta faget han eller hun mangler for å få vitnemål som privatist, eller som elev på Vg3 når de kommer hjem. For elever i studieforberedende utdanningsprogram betyr det at de må ha alle fellesfagene, også fremmedspråk og geografi, for å få vitnemål.

Likeverdig eller mer omfattende. Det neste vilkåret for å få godkjent et helt opplæringsår i utlandet er at opplæringsåret blir sett på som likeverdig eller mer omfattende enn Vg1 eller Vg2 etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er derimot ikke et krav at den utenlandske opplæringa skal ha samme fag- og timefordeling som den norske, eller at fagene har de samme kompetansemålene. 

Et eksempel for elever som reiser til USA: Du tar spansk i Vg1 og ønsker å fortsette med det på utveksling. Det vil ikke by på problemer å få dette faget i USA da dette er det mest vanlige språkfaget på skoler i USA.

For elever som har fransk som fremmedspråk kan det være mulig at de vil få tilbud om dette på sin amerikanske high school, men også for franskfag er det viktig å være forberedt på at det kanskje ikke vil tilbys ved den lokale skolen  og det er mulig en må ta det som privatist etter utvekslingsåret. 

For elever som har tysk kan det kanskje være nødvendig å ta faget som privatist når du kommer hjem siden det er relativt få skoler i USA som tilbyr tysk (14 %). Noen elever velger derfor kanskje å bytte fremmedspråk i løpet av utvekslingen og fortsette med det nye språket i Vg3 eller ta tysk som privatist når de er tilbake fra utveksling.

Dersom du ønsker mer forutsigbarhet eller håper å få tilleggspoeng for 3 år med samme fremmedspråk, kan du velge vårt Select High School- program. Her har vi mulighet for å tilrettelegge fagtilbudet etter dine ønsker og du vil da kunne kontrollere fagene før du faktisk reiser på utvekslingen din.

Dersom du har videre spørsmål om dette eller om andre land, er det bare å ta kontakt, så svarer vi gjerne.