Støtte fra Lånekassen

Vi får mange spørsmål om støtte fra Lånekassen. Svaret er ja – du kan få støtte av Lånekassen til å finansiere utvekslingsåret ditt!

Explorius er en godkjent utvekslingsorganisasjon og du kan derfor søke om lån og stipend fra Lånekassen når du reiser på utveksling med oss.

Som utvekslingsstudent kan du søke om:
  • Grunnstipend
  • Lån
  • Bostipend
  • Utstyrsstipend
  • Reisestøtte (stipend og lån)

Satsene for støtte for skoleåret 2018/2019 er:

  • Grunnstipend: inntil kr 3 224,– per måned
  • Bostipend: kr 4 437,– per måned  
  • Utstyrsstipend: etter satsen for det utdanningsprogrammet du følger i Norge
  • Reisestøtte: se info under 

Hvor mye du får i reisestøtte avhenger av hvor du skal reise. Du får tilskudd til to reiser tur-retur i året mellom bostedet i Norge og lærestedet, hvor 70 % er stipend og 30 % lån. Du velger selv om du ønsker å søke om lån og stipend, eller kun stipend. 

Under er en tabell for satser per enkeltreise for de forskjellige regionene vi har. Hvis du skal skal være på utveksling et helt skoleår, må disse beløpene ganges med fire.

Reisesats for én enkeltreise i 2018/2019 (35% stipend, 65% lån):

Europa                                                   kr 4 925,–
Nord- og Mellom-Amerika                     kr 18 372,–
Oseania (Australia, New Zealand)         kr 26 804,–
Sør-Amerika kr 23 524,–
Asia                                                         kr 20 240,–

Hvis du skal reise med vårt Select-program og skal betale skolepenger, kan du i tillegg få inntil 85 % av skolepengene dekket av et skolepengestipend fra Lånekassen. For skoleåret 2017/2018 kan du få inntil kr 93 140,– i stipend til å dekke skolepenger. I tillegg kan du få inntil kr 26 794,– i lån til dette.  

For å søke om støtte fra Lånekassen må du først ha fått skoleplass i vertslandet ditt. Når du reiser på utveksling med Explorius vil vi hjelpe deg med søknaden.

Unntak for støtte  
Det gis vanligvis bare støtte til utveksling på Vg2, men det kan gjøres unntak for utvekslingsopphold som skal foregå i land der skoleåret følger kalenderåret. Hvis du ønsker mer informasjon om dette, finner du det på Lånekassen sine sider.