Informasjon om utveksling i forhold til den nåværende Covid-19 situasjonen

Kjære utvekslingsstudenter, studenter og foresatte,

Sikkerheten til våre utvekslingsstudenter er alltid vår høyeste prioritet og verden er nå i en unik situasjon med Covid-19-viruset. Våre ansatte i Norge og i resten av verden jobber kontinuerlig for å holde våre nåværende og fremtidige kunder oppdatert på de stadig skiftende nyhetene og informasjonen rundt denne situasjonen.

Informasjontil til studenter som er på utveksling

Informasjon til kommende studenter:

Til våre studenter som er på utveksling:

Den norske regjeringen har nå anbefalt at norske statsborgere i utlandet vender tilbake til Norge, og Explorius Education Norge følger denne anbefalingen. Vi ønsker også å minne om at de norske grensene ikke er stengte for norske statsborgere. Vi hjelper deg med å arrangere hjemreisen og alle våre nåværende kunder vil derfor bli kontaktet individuelt.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

"Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren.

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020 og at de nå kan reise hjem i tråd med helsemyndighetenes råd.
Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør ta kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april". 

Informasjonen er hentet fra UDIR.no

Til kommende studenter:

Vi vet at du, som alle studenter (og foresatte), som skal starte et utvekslingsprogram høsten 2020, har spørsmål om hvordan COVID-19 kan påvirke utvekslingsdrømmene dine. Når vi lærer mer om COVID-19 og hvordan man kan holde studenter og samfunn trygge, vil vi gi deg oppdateringer om det kommende akademiske året i utlandet.

Du skal kjenne deg trygg når du reiser på utveksling. Dersom dette ikke er situasjonen når din avreisedato nærmer seg vil Explorius Norge kunne tilby deg alternativer, enten det måtte være en annen destinasjon eller avreisedato. Covid-19 situasjonen er i stadig endring og de landene som først oppdaget viruset ser nå en positiv nedgangskurve i spredningen av viruset.

For å holde deg oppdaterte på regieringen sine anbefalinger kan du klikke deg inn her.

Vi har kontinuerlig kontakt med våre kolleger over hele verden, og følger informasjonen og anbefalingene fra våre lokale myndigheter, samt regjeringen og helsemyndighetene i destinasjonene vi tilbyr utveksling til. Skoler og nasjoner over hele verden er ivrige etter å åpne igjen, men er også fast bestemt på å gjøre det på en måte som vil sikre sikkerheten til studentene og lokalsamfunnene.

Eventuelle endringer som kan påvirke programmets normale drift vil alltid bli kommunisert så snart som mulig. Våre studenters sikkerhet er vår høyeste prioritet, og vi ønsker ikke at de reiser uten å først sørge for at landet er klart til å ta imot internasjonale studenter.

Nedenfor vil du kunne lese mer om dagens situasjon i USA. Vi kommer til å kontinuerlig publisere oppdateringer og informasjon fra våre destinasjoner.

USA

Oppdatert: 15.05.2020

Vi forstår at situasjonen ser ut til å endre seg konstant, og usikkerheten kan føles overveldende. Vi i Explorius overvåker situasjonen og samarbeider med våre partnere i alle våre destinasjoner for å sikre at du får oppdatert og nøyaktig informasjon angående COVID-19-pandemien.

Hva er dagens situasjon i USA?
Denne uken bekreftet State Department, og sponsorene som er ansvarlige for å administrere programmet i USA, at alle forberedelsene fortsetter som normalt. Vi regner med at de fleste skoler åpner igjen i september, avgjørelsen blir tatt stat for stat i USA. Det er et enormt sosialt, politisk og økonomisk press for å gjenåpne skoler så snart som mulig, men statene ønsker å sikre at det blir gjort på en trygg måte. Det er ingen universell startdato i USA, og din avreisedato vil avhenge av skolestart på din vertsskole. Vi forventer at skoler skal åpne igjen i september, og at avgangene til USA finner sted fra slutten av august til begynnelsen av september.

Vår programpartner på Classic-programmet opplever at mange amerikanske familier er veldig interessert i å ta imot internasjonale studenter, og på dette tidspunktet er plasseringene på samme nivå som i fjor. Dette viser at familier i USA er sikre på at studenter kan ankomme USA til tross for dagens situasjon, og at COVID-19 ikke har påvirket familienes interesse for å ønske en utvekslingsstudent velkommen til sitt hjem.

Når det gjelder F-1 (Select) High School-programmet, vil dette selvfølgelig også følge den enkelte statens retningslinjer for gjenåpning av skoler. Ettersom F-1 High School-programmet faller inn under hele F-1-utdanningsprogrammet i USA, anses det for å være en prioritert økonomisk sektor. I tillegg vil de fleste skoler være motiverte til å ønske velkomne betalende internasjonale studenter og vil være veldig fleksible for å ta imot studenter på et rullerende opptaksgrunnlag, i tilfelle det er forsinkelse med å få visum.

Hva med visum til USA?
Alle utvekslingsstudentene våre ankommer USA enten på et J-1 "Exchange Visitor Program" -visum eller et F-1 "Studentvisum" (som gir adgang inn i USA). Disse visumene tilhører kategorien "ikke-innvandrervisum". På grunn av dette gjelder ikke eventuelle amerikanske immigrasjonsbegrensninger for programmene våre. Den nåværende informasjonen er at søkere for et J-1 (Classic) eller F-1 visum vil få adgang til USA fra midten av juni. Vi er kontinuerlig i kontakt med den lokale ambassaden, og vi vil varsle deg når vi har en oppdatering.

Hva om det er umulig å reise til høsten? Hvis grensene er stengt, eller den nasjonale regjeringen anbefaler å ikke reise for utvekslingsprogrammer?
Vi jobber tett med offentlige institusjoner både i hjemlandet og destinasjonslandet for å motta all relevant informasjon angående COVID-19 og mulige reiseforbud. I tillegg til å holde deg oppdatert om de siste nyhetene, vil vi gjøre deg oppmerksom på at vi har de mest fleksible avbestillingsreglene for høsten 2020.

  • Vi kan utsette programstart til januar eller høst 2021
  • Du kan bytte til et annet program eller en ny destinasjon
  • Hvis det er umulig å reise på grunn av restriksjoner, refunderer vi programavgiften. For eksempel, hvis regjeringen kategoriserer reiser til et utvekslingsprogram som "ikke-essensielt", der studentenes sikkerhet er i fare, vil Explorius returnere programavgiftene

Er studentene dekket for COVID-19 av medisinsk forsikring i løpet av studiet?
Ja. Enhver ulykke eller sykdom, inkludert relatert til COVID- 19 som oppstår med studenten under hans eller hennes program, vil være dekket av forsikring.

Hvordan vil en mulig andre bølge av COVID-19 bli håndtert i USA?
I løpet av de siste månedene har vi lært mye om hvordan COVID-19 sprer seg, hvem som er sårbare og hvilke faktorer som er effektive for å håndtere det. I tilfelle en ny bølge av COVID-19, basert på vår erfaring, ville det bare påvirke utvekslingsprogrammet midlertidig. Kommer det ev. restriksjoner og nye beskjeder fra myndigheters hold, forholder vi oss selvsagt til dette.

Kan vi sette en fast dato der vi bekrefter at programmene vil fortsette eller ikke?
For øyeblikket fortsetter vi som om utvekslingsprogrammene våre vil fortsette til høsten 2020, da vi vet at de er veldig viktige også for vertslandene våre. Med mindre det er 100% sikkert at utvekslingsprogrammet ikke kan finne sted, på grunn av restriksjoner fra myndighetene eller andre påvirkende faktorer, vil Explorius jobbe hardt og iherdig for å sikre at våre utvekslingsstudenters "en gang i livet-mulighet" vil kunne gjennomføres. Hvis Explorius mottar spesifikk informasjon som forhindrer at utvekslingsprogrammet kan skje høsten 2020, vil vi umiddelbart informere våre kunder.

Når vi fortsetter å motta oppdateringer og informasjon fra partnere og myndighetspersoner i våre destinasjoner og her hjemme, forplikter vi oss til å holde deg oppdatert.