Informasjon angående Coronavirus

Nå som vi alle lærer mer om COVID-19 og hvordan vi kan holde studenter og lokalsamfunn sikre for alle parter, ønsker vi å samle informasjonen med oppdateringer fra våre respektive vertsland på ett sted. På denne siden kan du lese om det kommende skoleåret i utlandet, med avganger høsten 2021.

Vi har kontinuerlig kontakt med våre kolleger over hele verden, og følger informasjonen og anbefalingene fra våre lokale myndigheter og destinasjonsregjeringer og helsemyndigheter. Skoler og nasjoner over hele verden er ivrige etter å åpne opp igjen, men er også fast bestemt på å gjøre det på en måte som vil sikre både studenter og lokalsamfunn.

Vi forventer at det vil bli endringer i skolehverdagen, skolestart kan bli forsinket og sosial distansering kan bli en del av hverdagen. Ungdom verden rundt skal tilbake på skolen, og samfunnet vil sakte, men sikkert kommer tilbake til normalen.

Endringer i våre destinasjoner og programmer vil alltid bli kommunisert fortløpende. Våre studenters sikkerhet er vår høyeste prioritet, og vi lar ingen reise på utveksling, uten å forsikre oss om at vertslandet er klare til å ta imot internasjonale utvekslingsstudenter.

Dagens situasjon i våre vertsland

Hva om det ikke blir mulig å reise til mitt vertsland i høst? Hva om grensene er stengt?

Vi jobber kontinuerlig med statlige instanser både her hjemme i Norge og i vertslandene, for å holde oss oppdatert på COVID-19 situasjonen og ev. ringvirkninger av dette. Vi holder deg oppdatert og forsikrer deg om at vi har de mest fleksible avbestillingsreglene for høsten 2021:

 • Vi kan endre programstart til 2022 (vår eller høst)
 • Vi kan hjelpe deg med endring av desinasjon
 • Dersom det ikke blir mulig å reise til din destinasjon, på grunn av stengte grenser eller visum reglement – vil Explorius refundere programavgiften (minus depositum og kostnad for avbestillingsforsikring). 

Er studentene dekket for COVID-19 av medisinsk forsikring i løpet av studiet? 

Ja. Enhver ulykke eller sykdom, også relatert til COVID- 19 som oppstår med studenten under hans eller hennes program, vil være dekket av forsikring.

Hvordan vil en mulig ny bølge av COVID-19 bli håndtert?

I løpet av de siste månedene har vi lært mye om hvordan COVID-19 sprer seg, hvem som er i risikogruppen og hvilke faktorer som er effektive for å begrense smitte, og vi tilpasser oss alle en ny normal. I tilfellet en ny bølge av COVID-19, vil det kun påvirke utvekslingsprogrammet på kortere sikt. Dersom det kommer en ny lock-down situasjon, vil vi ikke returnere studentene hjem på samme måte som det ble gjort i vår, med mindre det kommer et regjeringsdirektiv. 

Kan vi fastsette dato der vi bekrefter at programmene vil fortsette eller ikke?

For øyeblikket planlegger vi som om utvekslingsprogrammene skal foregå som vanlig, høsten 2021, da vi vet at de er veldig viktige også for vertslandene våre. Med mindre det er 100% sikkert at utvekslingsprogrammet ikke kan finne sted, på grunn av restriksjoner fra myndighetene eller andre påvirkende faktorer, vil Explorius jobbe hardt og iherdig for å sikre at våre utvekslingsstudenter "en gang i livet-mulighet" vil kunne gjennomføres. Hvis Explorius mottar spesifikk informasjon som hindrer utvekslingsprogrammet fra å skje, høsten 2021, vil vi umiddelbart informere våre kunder.

Vi mottar løpende oppdateringer og informasjon fra våre partnere i våre vertsland, og vi forplikter oss til å holde deg kontinuerlig oppdatert.

USA

USA J-1 (Classic) High School

• 6. juli, bekreftet U.S. Department of State confirmed at J-1 (Classic) High School Exchange Program vil gjennomføres høsten 2020. Som vanlig er plasseringsfristen 31. August, og studentene må ankomme USA senest 30. September.

USA F-1 SELECT og Academic Exchange High School

• I tillegg bekreftet U.S. Department of Homeland Services (DHS), den 6. juli, reglene for nettbasert skole for F-1 programmene. Det vil være obligatorisk for F-1 institusjonene å bekrefte at de gjennom det akademiske året ikke kun tilbyr nettbasert skole. Vi ser på dette som ett steg i riktig retting; ettersom det ikke er vår intensjon at våre studenter kun skal delta i nettbasert læring. Dette sikrer skolene større fleksibilitet samtidig som det garanterer at ingen studenter reiser til USA for å delta i 100% nettbasert læring.

Studenten må fysisk delta i deler av undervisningen, for å kunne reise inn i USA på et F-1 visum.

 • Educatius Group, vår USA partner, har vært i kontakt med alle F-1 skolene og de fleste har bekreftet and undervisningen vil være en hybrid av nettbasert og klasserombaserte timer. Skolestartdato har per i dag ikke blitt satt.
 • Denne kunngjøringen setter ikke F-1 programmet på spill; snarere ser vi dette som positivt for høstens F-1 Fall studenter som skal reise til USA.
 • SEVIS (Student and Exchange Visitor Program), det nettbaserte systemet U.S. Department of Homeland Security bruker for å opprettholde informasjonen om utvekslingstudenter, de gir ikke spesifik informasjon om når innreiser vil gjenopptas, men, det er tydelig at de forbereder seg for høstsessongen; dekrever nå at alle F-1 skolene utsteder I-20s for å bekrefte at deler av klassene vil foregå i person. USA tar hvert år imot 1.2 millioner F-1 students (inkludert High School og College), og det er ikke antatt at SEVIS hadde bedt institusjonene om å igjen utstede 1.2 millioner I-20s uten å forvente at høstsemesteret vil gjennomføres.
 • At man nå kan søke om studentvisums hos den Amrikanske ambasaden i Oslo, indikerer at høstsemesterert vil bli gjennomført.

Oppdatering om fritak for reiseforbud for EU-studenter

"...students [bound for the USA] may qualify for National Interest Exceptions under Presidential Proclamations (PPs) 9993 (Schengen Area) and 9996 (United Kingdom and Ireland). Qualified...student travelers who are applying for or have valid visas or ESTA authorization may travel to the United States even as PPs 9993 and 9996 remain in effect.

Students traveling from the Schengen Area, the UK, and Ireland with valid F-1 and M-1 visas, do not need to seek a national interest exception to travel. Students from those areas who are traveling on a J-1 may contact the nearest embassy or consulate to initiate an exception request.

Granting national interest exceptions for this travel to the United States from the Schengen area, UK, and Ireland, will assist with the economic recovery from the COVID-19 pandemic and bolster key components of our transatlantic relationship" (kilde)

Dette betyr at selv om det totale reiseforbudet fortsatt er på plass for de flesre reiser til USA fra Europa, er det nå en dispensasjon som gjør at studenter som har F-1 og J-1 visum kan reise for skolegang.

Innreise og visum

 • Den Amerikanske Ambassade i Oslo har nå åpnet for visumsøknader for High School Studenter (F-1 og J-1). Per i dag jobber ambassaden med noe redusert kapasitet, men vi håper dette retter seg innen de nærmeste ukene.

Når kan jeg forvente å motta DS-2019, slik at jeg kan booke min visumavtale?

DS-2019 blir generert når vår J-1 partner organisasjon har mottat fullstending betaling.

Helseforsikring

Hvor finner jeg forsikringen min? Forsikringsinformasjonene blir sendt direkte til hver student til den e-poat addressen som er opgitt i studentens søknad. Her kan studenten logge inn og laste ned en kopi av forkikringsbeviset, samt lese generelle villkår. En kopi av forsikringsvillkårene ligger også i ZAPP, under Insurance Summary & Guide 2020-21

Dekker forsikringen COVID-19? Ja, testing er dekket dersom det er anbefalt av helsepersonell og utført hos en godkjent fasilitet. Ev. behandling er også dekket. For mer forsikringsinformasjon kan du snakke med Global Benefits Group, på telefon (800) 817-4345 eller e-post customerservice@gbg.com.

Når blir jeg skrevet inn i forsikringen? Innskriving er igang og vil fortsette utover sommeren. Du vil motta en e-post fra forsikringsselskapet når du er skrevet inn.

Trenger jeg karantene i USA?

For øyeblikket er det ingen obligatorisk karantene for reisende som kommer fra utlandet. I stedet krever CDC, det nasjonale folkehelseinstituttet i USA, en 14-dagers selvisolasjon hjemme. Selv om kravene endrer seg kontinuerlig, er det vanskelig å forestille seg at USA innfører en strengere karantene enn dagens anbefaling om hjemmeopphold for internasjonale ankomster. Vi vil selvfølgelig inkludere dette i vår veiledning når vi kommer nærmere ankomstdato.

Det amerikanske utenriksdepartementet har kansellert sponsor og stipend program, påvirker det utvekslingen min? 

 • 9. juni kunngjorde det amerikanske utenriksdepartementet at de ville innstille to av dets regjeringsfinansierte J-1 High School-programmer (YES og FLEX) for høsten 2020. Denne kunngjøringen gjelder bare disse to spesifikke programmene som er finansiert av U.S. Department of State, som gir stipend for utenlandske studenter til å tilbringe et studieår i USA på J-1 HighSchoolExchange-programmet.
 • Vår partner er en U.S. Department of State Exchange Visitor (J-1 visum), regnet som en privat sektor J-1 sponsor. Dette betyr at partnerorganisasjonen vår ikke mottar direkte finansiering fra noen statlig enhet, og heller ikke at noen av studentene finansieres av det amerikanske utenriksdepartementet. Dermed er vår partners J-1 utvekslingsprogram for videregående skoler unntatt fra denne kunngjøringen og står fritt til å fortsette å operere høsten 2020, som planlagt.

Startdato for skoler i USA

 • Det er ingen universell skolestartdato i USA, så avreisedato vil avhenge av vertsskolen din. Siden vi forventer at skoler skal gjenåpne i september, vil avganger til USA ta plass fra sent august til begynnelsen av september. Det er et enormt sosialt, politisk og økonomisk press for å gjenåpne skoler så snart som mulig, men statene ønsker å sikre at det blir gjort på en trygg måte.
 • I henhold til Department of State retningslinjer vil ikke vår USA J-1 sponsorpartner plassere elever på skoler som er 100% online. Hvert skoledistrikt kan variere på hvordan timeplanen for klassen vil se ut når høsten kommer. Mange skoler jobber fremdeles med forskjellige alternativer når det gjelder undervisning i klasserom, klubber, idrett eller andre aktiviteter utenom læreplanen. Vi ber alle studenter være forberedt på å være fleksible med tanke på aktiviteter det kommende året.
 • Vårt Classic-program (J-1) samarbeidspartner i USA rapportererat mange amerikanske familier fortsatt er interessert i å ta imot internasjonale studenter, og på dette tidspunktet er plasseringene på samme nivå som i fjor. Det viser at COVID-19 ikke har påvirket familienes interesse for å ønske en utvekslingsstudent velkommen i sitt hjem.

 • Når det gjelder F-1 (Select) High School-programmet, vil programstart følge statlig åpningspolitikk. Siden F-1 High School-programmet faller inn under hele F-1-utdanningsprogrammet i USA, anses det å være prioritert økonomisk sektor. I tillegg vil de fleste skoler være motiverte til å ønske velkommen betalende internasjonale studenter, og de kan være veldig fleksible for å ta imot studenter på et rullerende opptaksgrunnlag, dette i tilfelle det er forsinkelse med å få visum.

Må jeg i karantene ved ankomst til USA?

 • I USA er det en anbefaling fra CDC (Center for Disease Control and Prevention) om at internasjonale reisende skal i karantene - hva det vil bety, er at studenter som ankommer, kan trenge å være i karantene i et par uker ved ankomst. De vil generelt være i stand til å ta igjen kursene sine på nettet dersom dette blir tilfelle.

Storbritannia

Innreise

 • Den britiske regjeringen åpner mellom enkelte europeiske og noen utenriks-destinasjoner. Dette vil tillate bevegelse mellom disse landene uten behov for en 14-dagers periode med selvisolasjon ved innreise til Storbritannia. Denne kunngjøringen kommer snart.

Startdato for skoler i Storbritannia

 • Skoler i England planlegger å gjenåpne i september. Den britiske regjeringen og skolene jobber hardt for å sikre at en full avkastning er på plass for flertallet av studentene i begynnelsen av studieåret. Det kan være at det er en blandet tilnærming helt til begynnelsen av semesteret der studentene fullfører en blanding av læring på stedet og litt undervisning på nettet.

Sosial distansering

 • De sosiale distanseringsreglene i England ble nylig endret fra 2 til 1 meter fra hverandre, og dette vil nå gjøre det mulig for skoler å planlegge å ha alle elever på samme tid, så vi regner med å få ytterligere avklaring fra enkeltskoler i løpet av de kommende ukene.

Irland

Innreise

 • Den irske regjeringen planlegger åpning mellom europeiske og noen utenfor EU-destinasjoner. Dette vil tillate bevegelse mellom disse landene uten behov for en 14-dagers periode med selvisolasjon ved innreise til Irland. Denne kunngjøringen kommer umiddelbart etter tiltakene som skal finne sted fra 7. juli.

Startdato for skoler i Irland

 • Skoler i Irland planlegger å åpne for fullt igjen i slutten av august. Blandet læring (online-klasser blandet med fysiske klasser) forventes ikke å bli mye brukt i Irland i løpet av skoleåret 2020/2021. Beredskapsplaner som involverer blandet læring, vil imidlertid bli satt på plass dersom et annet utbrudd skulle oppstå.

Sosial distansering

 • Den irske regjeringen har bestemt at studenter ikke trenger å holde en eller to meters avstand fra klassekameratene som de har direkte kontakt med.

Canada

Innreise og visum

 • Den canadiske regjeringen har fra 1. juli utvidet reisebegrensningene fra alle land til Canada til 31. juli.
 • I tillegg sier Canadas føderale regjering at behandlingen av søknader om studietillatelse fortsetter i forkant av høstperioden, til tross for pandemien, men, med lenger behandlingstid enn normalt. I tillegg, selv om noen biometriske nettsteder er stengt, oppgir IRCC nettstedet at "Søknaden din vil ikke bli avvist eller lukket hvis du ikke kan gi biometri på grunn av COVID-19 nedleggelser."
 • Foreløpig vil de som reiser med fly, måtte passere en helsesjekk før de går ombord på flyturen. De som ankommer Canada, vil få sjekket helsen sin før de forlater inngangshavnen. Reisende må ha en realistisk plan for å isolere seg i 14 dager (i samråd med Explorius og vertsorganisasjonen i utlandet / vertsfamilien), selv uten symptomer.

Startdato for skoler i Canada

 • Canada er stort, og gjenåpningen av skoler vil bli håndtert på provinsbasis. I British Columbia har provinsen svært få nye smittetilfeller og forbereder seg på en full gjenåpning av skoler i september. I Ontario har skolene forpliktet seg til å starte i september, selv om de ikke har bekreftet i hvilket format.

Australia & New Zealand

Innreise og visum

For tiden er utvekslingsstudenter i stand til å skaffe visumdokumenter fra Australia for alle stater og territorier, bortsett fra at Northern Territory og Western Australia skal behandles i hjemlandet

 • New Zealand behandler foreløpig ikke studentvisum
 • Grensene forblir stengt inne i både New Zealand og Australia; tidsrammen er ikke fastsatt når grensene vil åpne igjen
 • Det er ikke etablert noen karantenekrav hverken ettersom utlendinger fortsatt ikke har lov til å komme inn i Australia eller New Zealand

Tyskland

Innreise

 • Studenter fra de fleste europeiske land kan foreløpig reise inn til Tyskland for å studere uten karantene.

Startdato for skoler i Tyskland

 • Det vil ikke være en standardisert tilnærming til hvordan klasser skal gjennomføres, det vil være avhengig av regionen. Vi kan anta at det vil være en blanding av online- og klasseromstimer.
 • Den planlagte starten for Classic-programmet er september, men vi har mulighet til å forskyve avreisedato om nødvendig.

Italia

Innreise

 • Alle studenter fra EU, Australia, New Zealand og Canada kan reise inn til Italia uten restriksjoner.

Startdato for skoler i Italia

 • Vi utsatte ankomstdato for Classic-programmet fra 12. september til 24. september. Italienske skoler starter 14. september, og skolene tar gjerne imot utvekslingselever litt senere, siden de trenger å gjennomgå logistikken til klassene og de nye sikkerhetsreglene som er på plass. Vår forventning er at klasser stort sett vil bli undervist i en klasseromsetting.

The world awaits!

Når vi fortsetter å motta oppdateringer og informasjon fra partnere og myndigheteri våre destinasjoner og her hjemme, forplikter vi oss til å holde deg oppdatert.

Ta kontakt dersom vi kan besvare andre spørsmål for deg.