Informasjon om utveksling i forhold til den nåværende Covid-19 situasjonen

Kjære utvekslingsstudenter, studenter og foresatte,

Sikkerheten til våre utvekslingsstudenter er alltid vår høyeste prioritet og verden er nå i en unik situasjon med Covid-19-viruset. Våre ansatte i Norge og i resten av verden jobber kontinuerlig for å holde våre nåværende og fremtidige kunder oppdatert på de stadig skiftende nyhetene og informasjonen rundt denne situasjonen.

Til våre studenter som er på utveksling:

Den norske regjeringen har nå anbefalt at norske statsborgere i utlandet vender tilbake til Norge, og Explorius Education Norge følger denne anbefalingen. Vi ønsker også å minne om at de norske grensene ikke er stengte for norske statsborgere. Vi hjelper deg med å arrangere hjemreisen og alle våre nåværende kunder vil derfor bli kontaktet individuelt.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

"Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren.

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020 og at de nå kan reise hjem i tråd med helsemyndighetenes råd.
Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør ta kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april". 

Informasjonen er hentet fra UDIR.no

Til kommende studenter:

Du skal kjenne deg trygg når du reiser på utveksling. Dersom dette ikke er situasjonen når din avreisedato nærmer seg vil Explorius Norge kunne tilby deg alternativer, enten det måtte være en annen destinasjon eller avreisedato. Covid-19 situasjonen er i stadig endring og de landene som først oppdaget viruset ser nå en positiv nedgangskurve i spredningen av viruset.

For å holde deg oppdaterte på regieringen sine anbefalinger kan du klikke deg inn her.

Med vennlig hilsen,

Oss i Explorius Education