Begrenset antall plasser

Vi ser det ikke som et mål i seg selv å ha mange elever. Tvertimot syns vi det er en styrke å ha færre studenter og sørge for at vi kan holde det vi lover. Vi vet hvem du er når du ringer, vi vet at våre studenter får de vertsfamiliene vi ønsker for dem, og vi kan lytte til dine ønsker og så langt som mulig sørge for at disse blir realisert.

Vi har et begrenset antall plasser til hvert enkelt programland. Vi anbefaler derfor alltid at du søker så tidlig som mulig for å sikre deg en plass. De landene hvor det er særskilt viktig å søke tidlig er:

USA: Dersom du velger å reise til USA har du mulighet til å ønske deg til ditt favorittområde i form av delstat eller region. For å få denne muligheten trenger vi din søknad så tidlig som mulig, så søk i god tid!

Australia: Vi har veldig få plasser til Australia og disse fylles opp tidlig. Det er mulig å reise på utveksling i 2. halvdel av Vg1 og komme hjem til jul i Vg2 og likevel få dette godkjent av den norske skolen og Lånekassen. For deg som er for sent ute til å få plass i vårt program til Australia tilbyr vi også et Select High School-program i Australia, noe som gjør det mulig å få reise til ditt favorittland også om du er litt sent ute med søknad.