Vi garanterer fagvalg!

utvekslingsstudent på gratuation

Explorius har jobbet med utvekslingstudenter i en årrekke og er godt kjent med Utdanningsdirektorates regler om godkjenning av videregående utdanning fra utlandet.

Utvekslingsstudenter som har gjennomført og bestått et skoleår i utlandet kan få denne opplæringen godkjent som Vg2 og fortsette i Vg3 hjemme i Norge.  For at du skal få vitnemål fra videregående, må du ha bestått alle fagene som skal stå på vitnemålet. 

Vi garanterer fagvalg før avreise!

Explorius ønsker å gjøre denne prosessen enkel for våre studenter og det er med stor glede at vi nå kan garantere fagvalg før avreise. Dette betyr at du som utvekslingsstudent kan reise på utveksling og med sikkerhet vite at du får de fagene du har blitt lovet!

Snakk med rådgiveren din i Norge

De fleste skoler er positive til utveksling; snakk med rådgiver på din skolen og få veiledning i hvilke fag du må ha for å få ditt utvekslingsår godkjent.

Søk nå

 

Regler for godkjenning av skoleår

I reglene for godkjenning hos Utdanningsdirektoratet står det følgende:

Elever som har fått godkjent et år i utlandet, må også oppfylle kravene til vitnemål. Fylkeskommunen kan godkjenne et skoleår fra utlandet selv om eleven ikke har hatt alle fagene de trenger for å oppfylle kravene til vitnemål. Da må eleven ta faget han eller hun mangler for å få vitnemål som privatist, eller som elev på Vg3 når de kommer hjem. For elever i studieforberedende utdanningsprogram betyr det at de må ha alle fellesfagene, også fremmedspråk og geografi, for å få vitnemål.

Likeverdig eller mer omfattende. Det neste vilkåret for å få godkjent et helt opplæringsår i utlandet er at opplæringsåret blir sett på som likeverdig eller mer omfattende enn Vg1 eller Vg2 etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er derimot ikke et krav at den utenlandske opplæringa skal ha samme fag- og timefordeling som den norske, eller at fagene har de samme kompetansemålene.