Støtte fra Lånekassen, rabatter og stipender

Vi i Explorius ønsker selvsagt at så mange ungdommer som mulig skal få sjansen til å reise på utveksling. Explorius er en godkjent utvekslingsorganisasjon og du kan derfor søke om lån og stipend fra Lånekassen når du reiser på utveksling med oss. Vi tilbyr også egne rabatt- og stipendmuligheter for våre utvekslingsstudenter.

Les mer om de ulike alternativene under og kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål.

Støtte fra Lånekassen

Utvekslingsstudenter foran den gule skolebussen i USA

Når du reiser på utveksling i Vg2 kan du søke om støtte fra Lånekassen. Hvor mye du får i støtte avhenger av hvor du skal reise på utveksling og hvilket utvekslingsprogram du reiser på. 

Som utvekslingsstudent kan du søke om: 

  • Inntektsavhengig stipend (tidligere kalt grunnstipend)
  • Bostipend
  • Utstyrsstipend
  • Reisestipend (stipend og lån)
  • Skolepengestøtte (gjelder Select High School-programmet)

 

Så mye kan du få i støtte:

Satser for skoleåret 2020/2021:

  • Inntektsavhengig stipend (grunnstipend): inntil kr 3 344,– per måned
  • Bostipend: kr 4 603,– per måned
  • Utstyrsstipend: etter satsen for det utdanningsprogrammet du følger i Norge
  • Reisestøtte: se info under
  • Skolepengestipend: 85% av skolepenger, inntil kr 96 619,–

 

Hvor mye du får i reisestøtte avhenger av hvor du skal reise. Du får tilskudd til to reiser tur-retur i året mellom bostedet i Norge og lærestedet, hvor 35% er stipend og 65% lån. Du velger selv om du ønsker å søke om lån og stipend, eller kun stipend.

Under er en tabell for satser per enkeltreise for de forskjellige regionene. Hvis du skal reise på utveksling et helt skoleår, må disse beløpene ganges med fire.

Reisestøtte (35% stipend, 65% lån):

Du får støtte til to tur-retur reiser i året, hvis du får støtte hele undervisningsåret.

  Stipend (35%) Lån (65%)
Europa kr 1 798,–  kr 3 323,–
Nord- og Mellom-Amerika kr 6 671,– kr 12 389,–
Oseania  kr 9 733,– kr 18 075,–
Sør-Amerika kr 8 541,– kr 15 863,–
Asia kr 6 139,– kr 11 401,–
Afrika kr 7 349,– kr 13 863,–

Skolepengestøtte 

Hvis du skal reise med vårt Select High School-program og skal betale skolepenger, kan du få 85%, inntil kr 96 619,– i skolepengestipend fra Lånekassen. I tillegg kan du få inntil kr 27 794– i lån til skolepenger. 

Hvordan søke om støtte fra Lånekassen

For å søke om støtte fra Lånekassen må du først ha fått skoleplass i vertslandet. Når du reiser på utveksling med Explorius så hjelper vi deg med søknaden.

Unntak for støtte

Det gis vanligvis bare støtte til utveksling på Vg2, men det kan gjøres unntak for utvekslingsopphold som skal foregå i land der skoleåret følger kalenderåret. Hvis du ønsker mer informasjon om dette, finner du det på Lånekassen sine sider.

 

Søk om å reise på utveksling

 

Rabatter – spar inntil kr 10 000,–

Utvekslingsstudent med vertsfamilien

Kanskje kvalifiserer du også til en av våre rabatter? Les mer om de ulike rabattene vi tilbyr under.* 

Søskenrabatt – kr 5 000,– 

Hvis en av dine søsken har vært utvekslingsstudent med Explorius ELLER en annen organisasjon tidligere, får du kr 5 000,– i rabatt. For å få denne rabatten trenger vi skriftlig dokumentasjon fra organisasjonen.

Finn din egen vertsfamilie – kr 5 000,–

Om du allerede har en vertsfamilie kan du fortsatt reise med Explorius. Det er visse kriterier som må oppfylles for at familien skal bli godkjent som din vertsfamilie; de kan ikke være i slekt med deg, og de kan ikke snakke norsk. Om familien blir godkjent vil du kunne få kr 5 000,– i rabatt.

*Kun rabatten for å være vertsfamilie kan kombineres med andre tilbud og rabatter.

 

Søk om å reise på utveksling

 

Avtal intervju

Les mer om våre generelle vilkår og programregler her.